søndag 2. oktober 2016

Hvordan promotere seg i 2016?

På nettsiden Jazzfuel for Jazz Musicians kom jeg over tre sabla gode artikler om promotering. Her er fokus på band, men måten de ulike mulighetene er beskrevet på gjør at alle lærer sabla mye av dette.

Hovedessensen i artiklene er at video er den nye CD`en.

Her er det masse god refleksjon over ulike typer video. ikke hvordan du lager dem - den tekniske delen må du finne ut av et annet sted, men hvordan ulike typer filmer fungerer med tanke på promotering.

Her er artiklen.

Her er en av filmene som er trukket frem som eksempel på god promotering:De som booker
Men så var det hvordan promotere tenker. Her er et intervju med en britisk promoter. Hvordan jobber hun? hvordan tenker hun? hvordan leter hun? Og hva er det hun ser etter -  og ikke!

Her den artiklen.

One Sheet Promo
Og til slutt er det en artikkel om hvordan du maksimerer informasjonen du delere med verden - digitalt:

Her er den artiklen.

tirsdag 1. desember 2015

Quiz til inspirasjon


I forbindelse med trommejulebordet i Oslo 30 november var vi en gjeng med folk som samarbeidet for å lage en Quiz. Resultatet ble ganske ok. jeg ser at repertoaret vi streifer innom er ganske godt og bredt.

Flere av oppgavene hadde lydeksempler...og spørsmålene knytta til dem var mangforldige. Spesielt er oppgave nr 4 - om Rosanna og ulike TOTOtrommeslagere - spennende.

Derfor er det like godt å dele det med alle.

Her er det du trenger:


tirsdag 28. april 2015

Digital læring på Barrat Due

Jeg har valgt Duden Waterfall som et bilde på noe jeg sa under foredraget i dag. Zolakoma har tatt dette bildet og jeg fant det ved å sette opp kriterier for rettigheter, tema og størrelse i Google søket mitt. 
Det er alltid spennende å møte studenter. Både for å fortelle om hva jeg gjør, men også for å høre, se og oppleve hva de selv gjør. I dag hadde jeg tre timer sammen med pedagogikkstudentene ved Barrat Due.

mandag 16. mars 2015

iPad, GarageBand og Rammearr

GarageBand, iPad, SoundCloud, Blogg, anmeldelser og studiotid kan gjøre studentene til proffe utøvere. 

Studentene på Westerdals har behov for å lære ulike verktøy. Noen er omfattende og innebærer musikkproduksjon eller noteskriving på maskin. Andre verktøy løser behov som oppstår på jobb og kan innebære produksjon av clicktrack og transkripsjon av nytt repertoar.

Hvordan kan problembasert undervisning brukes på slagverkstudentene mine?

lørdag 7. mars 2015

Fra summativ til formativ vurdering

Slik ser jeg studentene mine når jeg endelig får innsyn i hva de faktisk gjør - fra summativ til formativ undervisning. 
Jeg underviser i slagverk ved Westerdals Oslo ACT. Her har jeg individuell undervisning med studentene 45 minutter hver uke.

Målet for undervisningen er en konsert etter 3 år. Dette kan ses som en muntlig fremføring. Til dette kommer en ekstern sensor. Som faglærer har jeg ingenting å si på karakteren.

Underveis i studiet får studentene halvtårsvurdering. Dette er en skriftlig tilbakemelding hvor jeg beskriver deres faglige utvikling, kreativitet, evne til refleksjon og mål for videre arbeid.

Totalt gir dette en svært svak styring av studentenes ferdighetsbaserte utviklingen. Jeg måtte bare finne noe som var bedre for dem og meg. Problemet var summativ vurdering. Men hva var løsningen?

tirsdag 27. januar 2015

Journalistikk i trommeundervisningen


Min jobb er å utdanne slagverkere. Etter tre år på POPutdanningen ved Westerdals ACT Oslo skal de bli profesjonsmennesker som kan fungere ute i yrkeslivet. Jeg opplever at det er utfordrende å balansere utdanningen mellom grunnleggende ferdigheter og relevant læringspraksis.

Derfor er det for meg er det en kontinuerlig prosess å utvikle nye vinklinger som er relevante for studentene og tilpasset de nivåene de til enhver tid befinner seg på - både i utdanningsløpet og individuellt.

Derfor har jeg tatt i bruk journalistikk.

lørdag 24. januar 2015

Whiplash er og blir skadelig

Å oppleve Whiplash som trommeslager må du reflektere over virkemidler - både i ledelerstil, filmteknikk og trommeslagerens rolle i musikken.
Jeg gikk på Musikkhøyskolen sammen med en sanger. Etter en bilulykke med påkjørsel bakfra fikk hun Whiplash. Takket være dette måtte hun slite med migrene. Etter å ha sett denne filmen fikk jeg også migrene. Så irritert ble jeg. Jeg fikk flere faglig dilemmas, og filmen falt sammen på sentrale områder. Hvorfor?