tirsdag 27. januar 2015

Journalistikk i trommeundervisningen


Min jobb er å utdanne slagverkere. Etter tre år på POPutdanningen ved Westerdals ACT Oslo skal de bli profesjonsmennesker som kan fungere ute i yrkeslivet. Jeg opplever at det er utfordrende å balansere utdanningen mellom grunnleggende ferdigheter og relevant læringspraksis.

Derfor er det for meg er det en kontinuerlig prosess å utvikle nye vinklinger som er relevante for studentene og tilpasset de nivåene de til enhver tid befinner seg på - både i utdanningsløpet og individuellt.

Derfor har jeg tatt i bruk journalistikk.

lørdag 24. januar 2015

Whiplash er og blir skadelig

Å oppleve Whiplash som trommeslager må du reflektere over virkemidler - både i ledelerstil, filmteknikk og trommeslagerens rolle i musikken.
Jeg gikk på Musikkhøyskolen sammen med en sanger. Etter en bilulykke med påkjørsel bakfra fikk hun Whiplash. Takket være dette måtte hun slite med migrene. Etter å ha sett denne filmen fikk jeg også migrene. Så irritert ble jeg. Jeg fikk flere faglig dilemmas, og filmen falt sammen på sentrale områder. Hvorfor?

torsdag 8. januar 2015

Bloggskriving og studenter


Januar 2015 innførte jeg at alle studentene skal starte en blogg. Her skal de i løpet av semesteret poste fire innlegg som viser kvalitetsproduketr de selv er med på.

Det kan være en video fra konsert. En soundcloudfil fra noe de gjør i studio eller en øevelse de jobber med på tromemsett og vil dele gjennom en film.

Dette skal på sikt bli en digital CV for den fagligeprodgresjonen studentene gjennomgår i studiet.