mandag 16. mars 2015

iPad, GarageBand og Rammearr

GarageBand, iPad, SoundCloud, Blogg, anmeldelser og studiotid kan gjøre studentene til proffe utøvere. 

Studentene på Westerdals har behov for å lære ulike verktøy. Noen er omfattende og innebærer musikkproduksjon eller noteskriving på maskin. Andre verktøy løser behov som oppstår på jobb og kan innebære produksjon av clicktrack og transkripsjon av nytt repertoar.

Hvordan kan problembasert undervisning brukes på slagverkstudentene mine?

lørdag 7. mars 2015

Fra summativ til formativ vurdering

Slik ser jeg studentene mine når jeg endelig får innsyn i hva de faktisk gjør - fra summativ til formativ undervisning. 
Jeg underviser i slagverk ved Westerdals Oslo ACT. Her har jeg individuell undervisning med studentene 45 minutter hver uke.

Målet for undervisningen er en konsert etter 3 år. Dette kan ses som en muntlig fremføring. Til dette kommer en ekstern sensor. Som faglærer har jeg ingenting å si på karakteren.

Underveis i studiet får studentene halvtårsvurdering. Dette er en skriftlig tilbakemelding hvor jeg beskriver deres faglige utvikling, kreativitet, evne til refleksjon og mål for videre arbeid.

Totalt gir dette en svært svak styring av studentenes ferdighetsbaserte utviklingen. Jeg måtte bare finne noe som var bedre for dem og meg. Problemet var summativ vurdering. Men hva var løsningen?